Karabiny jednym z rodzajów broni

Broń pojawiała się już w starożytności, średniowieczu. Praktycznie w każdej z epok można było się z nią spotkać. W każdym wieku nazywała się inaczej, ale głównie chodziło o to, aby dzięki niej bronić się albo polować na zwierzynę, dzięki której można było przeżyć.

W średniowieczu na przykład wymyślono kuszę (broń inna niż nasze dzisiejsze karabiny, jednak bez problemu można było się nią bronić.

Kusza – broń miotająca wykorzystująca energię sprężystości podobna do łuku, jednak daje ona możliwość wstrzymania się ze strzałem przez dowolnie długi czas po naciągnięciu cięciwy. Cięciwę naciąga się ręcznie, korbą lub lewarem, a dopiero potem strzela, naciskając spust. Powstała w wyniku ewoluowania łuku w kierunku broni doskonalszej, tzn. takiej, która mogłaby skutecznie przebijać pancerze średniowiecznych rycerzy. Jak widać, kusza i nasze dzisiejsze karabiny mają coś wspólnego – mają zabijać wroga.

Drugą rzeczą, która łączy dzisiejsze karabiny i średniowieczną kuszę był rodzaj jej wytwarzania. Pojawiła się tutaj rzemieślnicza organizacja pracy. Produkcja nadal była jednostkowa, ale każdy producent musiał należeć do cechu. Nie można było wykonywać jakiegokolwiek zawodu nie będąc członkiem cechu. Członkowie cechu mieli spełniać w swej pracy wymagania jakościowe określone przez cech i utrzymywać ustaloną ceną produktów. Była to tzw. praca rzemieślnicza. Rzemieślnicy starali się w jakiejś mierze ułatwić sobie pracę wymyślając coraz przyjaźniejsze narzędzia pracy a także wybierając dla siebie pracę, która była dla nich bardziej odpowiednia. Tak powstała produkcja masowa, która została przeniesiona na nasze dzisiejsze karabiny. Bez naszych przodków karabiny z pewnością nie byłby produkowane w takich ilościach, jak dzisiaj.

Karabiny pojawiły się dopiero w czasach nowożytnych, kiedy nauka poszła do przodu i pojawiła się prawdziwa produkcja masowa. Wtedy również zaczęło dochodzić do różnych starć zbrojnych, w których kusze, łuki i te prostsze rozwiązania z pewnością by się nie sprawdziły.

Jakie rodzaje karabinów możemy spotkać we współczesnej broni? Poniżej podajemy przykłady:

– karabiny jednostrzałowe – broń, która zasilana jest specjalną amunicją karabinową. Przed każdym strzałem należy ją ręcznie załadować;

– karabiny powtarzalne – broń tę należy po każdym strzale przeładować;

– karabiny samopowtarzalne – nie prowadzi ognia ciągłego, jednak sama się przeładowuje po każdym strzale;

– karabiny automatyczne – mają możliwość prowadzenia ognia ciągłego;

– karabinki automatyczne – strzelają amunicją pośrednią; mogą prowadzić ogień ciągły.

– karabiny i karabinki wyborowe – jest to broń dawana strzelcom wyborowym. Mogą być powtarzalne, albo samopowtarzalne;

– wielokalibrowe karabiny wyborowe – strzelają amunicją wielowyborową;

– karabiny przeciwpancerne – broń stosowana do zwalczania pojazdów pancernych;

– ciężkie karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału;

– lekkie karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału;

– ręczne karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału.

You might also like

Dodaj komentarz