Kategoria: sprzęt

O stanie armii nie dyskutuje się zbyt często, a nawet jeśli już do mediów przebija się debata nad stanem technicznym czy gotowością do obrony polskiej armii, przechodzi ona zbyt często na poziom populistycznej politycznej walki, a nie strategicznego planowania reform. Oczywiście nie jest dla państwa zbyt pożądaną sytuacją, kiedy o problemach armii, jej finansowaniu czy organizacji, rozmawia się publicznie, albowiem jest to odbierane jako słabość organizacyjna całego ministerstwa lub nawet rządu. Największym zagrożeniem jest udostępnienie w ten sposób zbyt wielu danych wywiadom zagranicznym – nie muszą one nawet zbyt mocno silić się na badania i analizy działań danego ministerstwa, ponieważ dziennikarze i sami politycy, poprzez swoje medialne wypowiedzi, bardzo wiele zdradzają na temat funkcjonowania obrony przeciwlotniczej czy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej na wypadek ataku terrorystycznego.
W wojskowości, podobnie jak w tajnych służbach i innych specjalnych jednostkach realizujących kluczowe zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności jego terytorium, panuje słuszne przekonanie, że dobrze pracujące służby to takie, o których nie mówi się w mediach. O działaniach prowadzących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa kraju nie powinni zbyt wiele wiedzieć obywatele, ponieważ wraz z upowszechnianiem i udostępnianiem takich informacji obywatelom, dane te stają się publicznie dostępne i bardzo łatwe do przechwycenia przez każdego, kto ma dzisiaj dostęp do Internetu. Nie potrzeba więc często nawet szczególnych ataków hakerskich czy działań siatki wywiadowczej, aby uzyskać kluczowe informacje o strategii rozwoju obronności danego państwa czy też wypunktować najsłabsze elementy całego systemu obrony.
Nie oznacza to jednak, że na temat wojska i armii nie powinna odbyć się odpowiednia debata publiczna, która jasno nakreśliłaby priorytety polityki bezpieczeństwa. Wiele społeczeństw europejskich przyzwyczajonych w ostatnich dekadach do stabilności Unii Europejskiej i NATO kompletnie straciło przekonanie do tego, że wydatki rzędu dwóch procent PKB na wojskowość są absolutnie zbyt wysokie i zbędne – zważywszy na dość pokojowo mijający czas, dobrobyt i brak wielkich zmartwień czy poważnych konfliktów. Obecnie sytuacja ta już dawno minęła, do czego przyłożyły się rozmaite kryzysy i konflikty. Z jednej strony Unia Europejska i NATO stanęły w obliczu oczywistych i bardzo groźnych roszczeń Rosji względem najróżniejszych terenów do niej przyległych – chodzi głównie o odzyskanie licznych republik radzieckich, które po rozpadzie ZSRR mogły urządzać się po swojemu, korzystając ze słabości Moskwy. Dzisiaj słabość takich byłych republik, a teoretycznie już niezależnych i demokratycznych krajów jak Ukraina, przy rosnących aspiracjach wojskowych, gospodarczych i geograficznych władzy moskiewskiej, znów rodzi ogromne zagrożenie ze strony naszego wschodniego sąsiada.
Dodatkowym problemem jest na pewno umiejętne poradzenie sobie z napływem imigrantów i uchodźców, wśród których z całą pewnością jakiś odsetek stanowią osoby stwarzające w przyszłości zagrożenie dla spójnego systemu bezpieczeństwa. Już teraz wiele krajów Unii, jak Francja, Belgia i Anglia, ma spore problemy z tytułu terrorystycznych ataków – często realizowanych przez samych Europejczyków, nazywanych Samotnymi Wilkami, przeszkolonych przez Państwo Islamskie w przeszłości na terenach Syrii i nie tylko. Obecnie można śmiało stwierdzić, że terroryzm w Europie jest poważnym zagrożeniem a wojsko na pewno stanie się w najbliższych latach jednym z ważniejszych elementów systemu obrony wewnętrznej. Skończyły się już czasy, kiedy jedynym zmartwieniem armii było oglądanie się na ewentualne zagrożenia z zewnątrz i otwartą agresję przez granice państwa. Aktualnie największym wyzwaniem jest spójne kontrolowanie przez wszystkie służby – policję, służby specjalne, wywiad, wojsko – stabilności wewnętrznej i porządku publicznego.
Na pewno ostatnie lata to nie tylko w Polsce poważna debata nie nad tym, czy wydatki na bezpieczeństwo zwiększać, ale nad tym, jak te zwiększone wydatki konsumować. Kluczowe jest więc określenie głównych celów strategicznych, jakie armia chce osiągnąć lub jakie państwo stawia przed wojskiem i żołnierzami, a następnie oszacowanie sposobów na zrealizowanie tego celu oraz obliczenie kosztów. Reformowanie armii poprzez wprowadzenie nowych technologii, tworzenie systemów bezpieczeństwa np. przeciwlotniczego czy rakietowego, nie jest procesem, który trwa rok czy nawet trzy lata. To przeważnie proces rozłożony na blisko dekadę, w którym oprócz infrastruktury i technologii równie ważne jest wyszkolenie nowych żołnierzy do ich obsługi lub ewentualnie przekwalifikowanie obecnej kadry wojskowej, by potrafiła się w tych innowacyjnych warunkach pola bitwy odnaleźć.

Read Full Article

Patrząc na historię militarną i analizując dotychczasowe konflikty zbrojne, można wysnuć kilka wniosków i analogii. Jeden z nich dotyczy używanej podczas starć broni i rozwiązań taktycznych. Kiedy nauka połączyła siły z przemysłem wojennym, głównym celem przywódców wielkich armii było stworzenie nowoczesnej broni dającej przewagę nad przeciwnikiem, a co za tym idzie ostateczne zwycięstwo. Wraz z rozwojem cywilizacji, poprzeczka i ambicje naczelników wielkich mocarstw podnosiły się w znaczący sposób. Nie wystarczało już tylko pokonać wrogą armię, ale celem była absolutna destrukcja i zrównanie z ziemią.

Tak też narodziła się koncepcja stworzenia bomby o wielkiej sile rażenia. Prace nad bronią masowego rażenia ruszyły na dobre w latach 40 XX wieku kiedy powołano specjalne zespoły do pracy nad technologią bomby nazwanej później atomową. Konstrukcja i zasada działania opierała się bowiem na zasadzie rozszczepienia atomów – metody odkrytej jeszcze w latach 30 XX wieku. W wyścigu atomowym brały wówczas udział Stany Zjednoczone i ich projekt Manhattan oraz Związek Radziecki pod przywództwem Stalina, który dzięki świetnej siatce szpiegowskiej miał pełny dostęp do dokumentacji amerykańskiej.

Losy historii zmieniły się gdy amerykańskie bomby spadły na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945, gdy wojna światowa dobiegała już końca. Po dziś dzień w związku z tym posunięciem wiąże się wiele kontrowersji, a wiele osób uważa, szczególnie, że wojna była już wówczas rozstrzygnięcia i takie radykalne rozwiązania nie były potrzebne. Skutki tego ataku odczuwalne są do dziś, a świat ujrzał jakie są konsekwencje użycia bomby jądrowej. Od tamtego czasu wspólnota międzynarodowa robi wszystko, aby nigdy więcej nie użyto w konflikcie zbrojnym broni masowego rażenia.

Niestety nie zmienia to faktu, że niektóre kraje, zazwyczaj te mocno odizolowane, które skupiają się na rozwoju potencjału militarnego, dążą do tego, aby mieć w swoim arsenale bomby atomowe. Rodzi to potencjalne zagrożenie dla całego świata, ponieważ kraje te bronią swoich tajemnic bardzo skrupulatnie i nie ujawniają większości danych. Mowa tutaj w szczególności o Korei Północnej. Reżim Kimów od zawsze spędza sen z powiek wielu krajom na tym świecie. Nieobliczalni przywódcy wielokrotnie odgrażali się, że posiadają broń atomową i w każdej chwili mogą jej użyć. Nikt tak naprawdę nie może tego zbadać, albowiem Koreańczycy z północy to jeden z najbardziej niedostępnych i zamkniętych krajów na świecie. Nikt tak naprawdę nie wie co się tam dzieje, gdyż mamy tylko relacje świadków, którym dane było zobaczyć czy sfilmować codzienne życie mieszkańców. Nic nie wiadomo natomiast o ich uzbrojeniu i nie ma możliwości zweryfikowania gróźb przywódcy Korei Północnej.

Coraz częściej pojawiają się doniesienia (nie do końca wiadomo czy prawdziwe), że reżim Kima od dłuższego czasu rozwija swój program atomowy i jest to jedno z głównych założeń jego polityki w dziedzinie wojskowości. Miejmy tylko nadzieję, że jest to kolejna fikcja i propaganda, którą Kim karmi swoich rodaków oraz świat zewnętrzny.

Read Full Article

Od zarania dziejów każdy kraj liczący się na arenie międzynarodowej musiał posiadać silną armię, która była postrachem dla wszystkich wrogów wokół. Armia świadczyła o sile i potędze danego państwa, a władcy szczycili się militarnymi osiągnięciami kraju i podbojami, których dokonali. Świat od zawsze targany był konfliktami na arenie międzynarodowej i bardzo często wojna wydawała się jedynym, skutecznym rozwiązaniem. Historia pokazywała także, że w każdej chwili można było spodziewać się najazdu ze strony wrogiego państwa, a więc armia konieczna była do obrony granic i niepodległości. Żołnierze służący w armiach byli dumni z tego, że służą ojczyźnie i gotowi byli zginąć w walce podczas jednej z bitew.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zarówno czasy jak i poglądy ludzi na różne sprawy uległy diametralnej zmianie przez minione lata. Jednakże, czy aby na pewno? Wydawało nam się przez długie lata, że minęły już czasy, gdy praktycznie z każdej strony groziło nam bezpośrednie niebezpieczeństwo w postaci najazdu wrogiej armii. Żyliśmy w świadomości, że jesteśmy bezpieczni i bezpośredni konflikt nam nie grozi, a co najwyżej polityczna zawierucha i straszenie się nawzajem. No i wówczas rozpoczął się bunt na Majdanie i konflikt zbrojny na Ukrainie, który po dziś dzień zbiera swoje okrutne żniwo, a jego końca nie widać nawet na horyzoncie. Wiele osób przecierało oczy ze zdumienia – wojna? U nas w Europie? Tak blisko naszych granic? Później przyszła aneksja Krymu i brak respektowania przepisów międzynarodowych. Wówczas praktycznie każdy czuł się zagrożony i zaczęto sobie zadawać pytania – kto następny? Być może Polska?

Konflikt na Ukrainie spowodował, że mocno zakurzone tematy czyli obronność i armia znowu zaczęły być sprawą numer jeden. Ówczesny minister obrony narodowej perorował w mediach o konieczności zmian, jednocześnie zapewniając, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Jednakże nie wszyscy wierzyli w te słowa i zaczęli zadawać pytania o stan naszego uzbrojenia, o liczebność armii oraz o inne podobne kwestie. Niechybnie pojawił się także temat armii zawodowej, a dokładniej mówiąc konieczność jej wzmocnienia.

Jeszcze niedawno wielu ludzi kwestionowało potrzebę posiadania armii zawodowej. Pacyfiści i różne ugrupowania o podobnych poglądach mówili, że przy obecnej sytuacji politycznej armia zawodowa traci na znaczeniu. Jednak zaistniała sytuacja polityczna spowodowała, że sporo z nich weryfikowała swoje poglądy. W związku z tym temat armii zawodowej powrócił do łask i coraz więcej młodych ludzi chciałoby budować swoje kariery w wojsku.

Jednakże czy młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są gotowi poświęcić się dla dobra ojczyzny? Czy są w stanie pójść na front i oddać życie za swój kraj tak jak niegdyś robili to nasi dziadkowie walcząc z nazistowskim najeźdźcą? Oczywiście jest to kwestia indywidualnych wartości moralnych i pojmowania patriotyzmu. Na pewno wielu młodych ludzi decydujących się na karierę w wojsku, głęboko zastanawiało się czy to dobry krok i podjęło tan wybór świadomie.

Read Full Article

Jak łatwo można zauważyć, coraz bardziej popularną formą aktywności wśród nie tylko młodych osób jest uprawianie różnego rodzaju gier taktycznych, związanych z militariami, gdzieś na poligonach za miastem. Już od kilku lat niesłabnącą popularnością cieszy się chociażby paintball, ostatnio coraz bardziej popularne jest ASG – bardziej agresywna i z pewnością bardziej bolesna forma strzelanki dla zabawy. Oczywiście – jak to w grach – zabawa nie wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania, bardziej niż to liczy się prawdziwa chęć zabawy. Warto jednak przed wejściem na poligon zaopatrzyć się w kilka rzeczy, dzięki którym poczujemy się komfortowo i bezpiecznie. Jednym z obowiązkowych elementów powinny być specjalne buty taktyczne.

Po co nam buty taktyczne przy zabawie w paintball? Z kilku powodów:

– po pierwsze łatwiej będzie się nam w nich biegało. Buty taktyczne zaprojektowane oraz wykonane są w taki sposób, aby maksymalnie ułatwiać to zadanie. Skórzana cholewka, specjalnie wyprofilowana podeszwa odpowiednio amortyzująca każde stąpnięcie. To wszystko sprawia, że stopa przytrzymywana jest niezwykle skutecznie, mniej się męczy.

– po drugie doskonale komponują się z wojskowym mundurem. Dla wielu osób to pewnie element mniej istotny, ale nikt nie powie że w ogóle nieistotny. Zwłaszcza mężczyźni przebierający się za żołnierzy chcą wyglądać jak prawdziwi wojownicy a nie przebierańcy – w mundurze i adidasach. Buty taktyczne z pewnością dopełnią każdą bojową stylizację.

Do czego oprócz gry w paintball można jeszcze wykorzystać buty taktyczne? Zastosowań może być wiele. Świetnie nadają się dla osób uprawiających jakieś wyczynowe czy ekstremalne sporty. Świetnie sprawdzą się chociażby w parku linowym czy na wojskowej ścieżce zdrowia. Ostatnio bardzo intensywny, wręcz morderczy trening wysiłkowy jest w modzie i coraz więcej osób decyduje się na wydanie z siebie ostatnich potów, by tylko szybko i skutecznie zrzucić z siebie zbędne kilogramy.

Buty taktyczne doskonale nadają się także jako buty w góry. Wielu mężczyzn wybiera właśnie je ze względu na bardzo wysoką jakość ich wykonania. Takie buty taktyczne są lekkie, posiadają sprężystą, ergonomiczną i amortyzującą podeszwę, skórzaną cholewkę. Buty te doskonale trzymają nogę, oddychają – słowem sprawiają, że stopa czuje się w nich komfortowo. Świetnie sprawdzają się w trudnych górskich warunkach.

Gdzie można kupić buty taktyczne? Nie jest to jakieś szczególnie trudne zadanie. W Internecie aż roi się od sklepów oferujących sprzęt związany z militariami, w tym także owe buty. Jeśli jednak ktoś nie lubi kupować butów przez Internet, w sklepach stacjonarnych także może je znaleźć. Oczywiście nie we wszystkich, ale w tych specjalistycznych lub tych ze sprzętem do gry w paintball – jak najbardziej. Kupując je nie warto kierować się wyłącznie ceną. Najważniejsza jest jakość wykonania, bo to od niej zależy nasze bezpieczeństwo w trakcie ich używania. Chcąc kupić buty taktyczne należy liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych. Warto podkreślić, że dobrej jakości towar będzie służył nam przez lata.

Read Full Article

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele nowych cech i zastosowań można nadawać przedmiotom które już istnieją oraz przedmiotom, które wydawać by się mogło – są dokładnie sfokusowane na pełnienie określonej i tylko takiej funkcji. Okazuje się jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jak się chce, to można wszystko. W tę myśl przyjrzyjmy się więc temu, do czego mogą nam – zwykłym ludziom posłużyć buty wojskowe.

Zacznijmy może od ich krótkiej charakterystyki. Otóż buty wojskowe to dość wysokie buty, za kostkę, wykonane ze skóry naturalnej, sznurowane, na charakterystycznej podeszwie. Muszą być wygodne do biegania, wygodne dla stóp. Noga musi w nich oddychać, powinna czuć się swobodnie i świeżo nawet przez cały dzień. Powinny doskonale sprawdzać się na każdej nawierzchni, o każdej porze roku. Słowem – buty wojskowe, to takie buty, które teoretycznie można wykorzystać do wszystkiego.

Na co zatem mogą się nam nadać na co dzień? Otóż buty wojskowe są szczególnie ulubionym obuwiem dla wszystkich miłośników militariów oraz wszystkiego, co z nimi związane. Nic więc dziwnego, że bardzo chętnie sięgną po nie wszyscy Ci, którzy nie wyobrażają sobie życia bez przebierania się w wojskowe ciuchy i biegania po poligonie z karabinkiem do paintball lub ASG. W tych dziedzinach z całą pewnością buty wojskowe stanowią bardzo istotną część całego wyposażenia graczy, a co najważniejsze – gwarantują bezpieczeństwo uczestnikom.

Takie same buty wojskowe wielu mężczyzn, zwłaszcza w młodym wieku wykorzystuje jako buty tak zwane na zimę. Jest to bardzo słuszny wybór z kilku względów. Po pierwsze buty wykonane są ze skóry naturalnej dzięki czemu nie przemakają i trzymają temperaturę ciała jednocześnie pozwalając oddychać stopom. Poza tym mają długą cholewkę – w przypadku mroźnej i śnieżnej zimy to niezwykle ważny plus – nie pozwala przedostawać się wilgoci do środka, tym bardziej śniegowi. Poza tym mają one bardzo wygodną podeszwę, która ułatwia dreptanie zarówno po śnieżnych zaspach jak i po oblodzonej nawierzchni – w końcu buty takie muszą być niezawodne.

Podsumowując – buty wojskowe w czasie pokoju przydać się mogą w wielu sytuacjach. Szczególnie chętnie kupowane są przez panów słynących z zamiłowania do wszelkiego rodzaju militariów i wojska. Na pewno są doskonałym wyborem ze względu na świetną jakość, wspaniałe wykonanie i jak to niektórzy zwykli mówić – niezniszczalność. Wiele osób tak właśnie o nich mówi podkreślając w ten sposób ich niezawodność i możliwość przystosowania się do każdych warunków pogodowych i atmosferycznych.

Buty wojskowe to doskonały pomysł na prezent. Gdzie można je kupić? Chociażby w sklepach z militariami i artykułami wojskowymi czy do gry w paintball. Naprawdę nie są trudnodostępne, choć ich cena może przerażać pewne osoby. Kupując je jednak mamy pewność, że inwestujemy w obuwie, które chyba nigdy nas nie zawiedzie, oczywiście dopóki nie przetrzemy w nim podeszwy lub nie zniszczymy cholewki. Z całą pewnością – obuwie to, to świetnie ulokowane pieniądze.

Read Full Article

Pistoletodlewano je z brązu. Stosowano kule kamienne, dość szybko wyparte przez ołowiane, a potem żelazne. W ciągu XIV i XV wieku doszło do zróżnicowania dział. W lufie pistoletu wyróżniły się części: wylotowa i denna, zawierająca komorę prochową. Stale ulepszano formę kanału wylotu i zapłonu. Nie chodziło jednak o zwiększenie skuteczności bojowej, lecz o życie obsługujących armaty. Przy wadliwej konstrukcji każde odpalenie groziło rozerwaniem lufy, nie mówiąc o niebezpieczeństwie zbyt silnego odrzutu. W ciągu XIV i XV wieku doszło do zróżnicowania dział. W lufie wyróżniły się części: wylotowa i denna, zawierająca komorę prochową. Stale ulepszano formę kanału wylotu i zapłonu. Nie chodziło jednak o zwiększenie skuteczności bojowej, lecz o życie obsługujących armaty.

Pistolety maszynowe charakteryzuje się kilko­ma oryginalnymi rozwiązaniami kon­strukcyjnymi, w tym amunicją. Zasto­sowano w nim bowiem nowy nabój pi­stoletowy kalibru 5,7×28 mm o więk­szej przebijalności, zdolności rażenia siły żywej i znacznie bardziej płaskim torze lotu niż pociski pistoletowe, np. naboju 9×19 mm Parabellum. Począt­kowo w pistolecie używano nabojów z pociskiem SS90 (ze stożkowym wierzchoł­kiem, płaszczem tombakowym i rdze­niem plastikowym), a także nabojów z pociskami: smugo­wym, treningo­wym (o zmniej­szonym za­sięgu), pod-kalibrowy m (o zwiększonej prędkości i zasię­gu sku­tecznym do 250 m).

Pistolet maszynowy może być użytkowany przez strzelców prawo-i leworęcznych bez przekładania czę­ści, gdyż symetrycznie rozmieszczo­no popychacze przeładowania zamka oraz przyciski zatrzasku magazynka

Pistolet to produkcja masowa; Stanowiska pracy bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane.

I połowa XX wieku – człowiek współpracujący z maszynami – traktowany jako jednakowo ważny

II połowa XX wieku-człowiek kształtuje, projektuje, realizuje proces pracy, jest najważniejszy w procesie pracy.

Na przełomie XIX i XX w., gdy zaczęto produkować masowo i gdy pojawiły się trudności związane ze specyfiką takiej produkcji rozwijać się zaczęło organizowanie warunków pracy na zasadach naukowych. W czasach współczesnych termin „ekologia” i wszystkie jego pochodne mają bardzo szerokie i powszechne zastosowanie, począwszy od pierwotnego znaczenia tj. badania związków i zależności w przyrodzie, poprzez ochronę środowiska na działalności rolniczej, społecznej – służy ona do określania wszelkiego rodzaju aktywności ludzkiej mającej swe źródła w ekologii, lub nawiązującej do kwestii ekologicznych.

Pistolety można podzielić na wiele rodzajów. Jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, to oczywiście mamy pistolety na ostrą amunicję, które służą nam do strzelania, ale są również pistoletu na wodę, pistolety lakiernicze itp.

Jeżeli chodzi o pistolety, których używamy do strzelania, to możemy wyróżnić:

– pistolety jednostrzałowe;

– pistolety wielolufowe;

– pistolety powtarzalne;

– pistolety samopowtarzalne;

– pistolety automatyczne;

– pistolety automatyczne.

Jak widać można wyróżnić wiele rodzajów pistoletów. Wielu z nas ten podział nic nie mówi, jednak dla wielbicieli militariów będą one z pewnością nie lada gratką.

Read Full Article

Broń pojawiała się już w starożytności, średniowieczu. Praktycznie w każdej z epok można było się z nią spotkać. W każdym wieku nazywała się inaczej, ale głównie chodziło o to, aby dzięki niej bronić się albo polować na zwierzynę, dzięki której można było przeżyć.

W średniowieczu na przykład wymyślono kuszę (broń inna niż nasze dzisiejsze karabiny, jednak bez problemu można było się nią bronić.

Kusza – broń miotająca wykorzystująca energię sprężystości podobna do łuku, jednak daje ona możliwość wstrzymania się ze strzałem przez dowolnie długi czas po naciągnięciu cięciwy. Cięciwę naciąga się ręcznie, korbą lub lewarem, a dopiero potem strzela, naciskając spust. Powstała w wyniku ewoluowania łuku w kierunku broni doskonalszej, tzn. takiej, która mogłaby skutecznie przebijać pancerze średniowiecznych rycerzy. Jak widać, kusza i nasze dzisiejsze karabiny mają coś wspólnego – mają zabijać wroga.

Drugą rzeczą, która łączy dzisiejsze karabiny i średniowieczną kuszę był rodzaj jej wytwarzania. Pojawiła się tutaj rzemieślnicza organizacja pracy. Produkcja nadal była jednostkowa, ale każdy producent musiał należeć do cechu. Nie można było wykonywać jakiegokolwiek zawodu nie będąc członkiem cechu. Członkowie cechu mieli spełniać w swej pracy wymagania jakościowe określone przez cech i utrzymywać ustaloną ceną produktów. Była to tzw. praca rzemieślnicza. Rzemieślnicy starali się w jakiejś mierze ułatwić sobie pracę wymyślając coraz przyjaźniejsze narzędzia pracy a także wybierając dla siebie pracę, która była dla nich bardziej odpowiednia. Tak powstała produkcja masowa, która została przeniesiona na nasze dzisiejsze karabiny. Bez naszych przodków karabiny z pewnością nie byłby produkowane w takich ilościach, jak dzisiaj.

Karabiny pojawiły się dopiero w czasach nowożytnych, kiedy nauka poszła do przodu i pojawiła się prawdziwa produkcja masowa. Wtedy również zaczęło dochodzić do różnych starć zbrojnych, w których kusze, łuki i te prostsze rozwiązania z pewnością by się nie sprawdziły.

Jakie rodzaje karabinów możemy spotkać we współczesnej broni? Poniżej podajemy przykłady:

– karabiny jednostrzałowe – broń, która zasilana jest specjalną amunicją karabinową. Przed każdym strzałem należy ją ręcznie załadować;

– karabiny powtarzalne – broń tę należy po każdym strzale przeładować;

– karabiny samopowtarzalne – nie prowadzi ognia ciągłego, jednak sama się przeładowuje po każdym strzale;

– karabiny automatyczne – mają możliwość prowadzenia ognia ciągłego;

– karabinki automatyczne – strzelają amunicją pośrednią; mogą prowadzić ogień ciągły.

– karabiny i karabinki wyborowe – jest to broń dawana strzelcom wyborowym. Mogą być powtarzalne, albo samopowtarzalne;

– wielokalibrowe karabiny wyborowe – strzelają amunicją wielowyborową;

– karabiny przeciwpancerne – broń stosowana do zwalczania pojazdów pancernych;

– ciężkie karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału;

– lekkie karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału;

– ręczne karabiny maszynowe – broń wsparcia ogniowego pododdziału.

Read Full Article

ASG to skrót od Air Soft Gun. Jest to broń palna, która imituje prawdziwe pistolety w skali 1 do 1. Ta broń została wyprodukowana w ten sposób, aby strzelając nie zrobić nikomu krzywdy. Jak to możliwe? To bardzo proste – do celu strzela się plastikowymi kulkami o średnicy 6 albo 8 milimetrów, które ważą od 0,11 do 0,80 gram. Jeżeli ktoś chce poczuć adrenalinę może oczywiście kupić sobie kulki metalowe. Jednak nie zawsze zostaną mu one sprzedane (ze względu na właściwości balistyczne).

Repliki ASG wykorzystywane są przede wszystkim do:

– zabawy;

– rozgrywek airsoftowych;

– ćwiczeń taktycznych

– treningów w grupach paramilitarnych.

Jeżeli chodzi o polskie prawo, to nie zabrania ona używania replik ASG, ponieważ nie jest to prawdziwa broń palna. Działanie ASG zostało oparte na broni pneumatycznej – kulka dostaje szybkości dzięki sprężonemu powietrzu albo gazowi. Patrząc pod kątem prawa repliki ASG, to po prostu zabawki, które nie mogą nikomu zrobić krzywdy, ponieważ energia wystrzeliwanego pocisku jest bardzo mała.

Jak się okazuje jest kilka rodzajów ASG. Do najpopularniejszych należą te, które można wyróżnić ze względu na sposób zasilania. Należą do nich:

ASG sprężynowe – są to takie repliki, którym na strzał pozwala ręczne naciągnięcie sprężyny. Ten napęd ma zastosowanie nie tylko w replikach ASG, ale również w karabinach wyborowych. Jak się okazuje cena repliki rośnie wraz z precyzją wykonania mechanizmu sprężynowego.

ASG gazowe – w tym modelu kulki, których używamy podczas zabawy czy też treningu wystrzeliwane są przy pomocy gazu, który jest umieszczony w specjalnym zbiorniku. Najczęściej stosowanym gazem w replikach jest propan. Wykorzystywany jest z względu na to, że nie zawiera specjalnych smarów, które są konieczne do konserwacji zaworów. Drugim gazem jest oczywiście dwutlenek węgla. Jak się okazuje te pistolety mogą wystrzeliwać kulki z różną prędkością (uwarunkowane jest to rozprężeniem gazu w zbiorniku). Repliki ASG na gaz są nieekonomiczne z racji ceny gazu i skomplikowanej obsługi repliki.

ASG elektryczne – jest to najpopularniejszy rodzaj replik. Wykorzystywane są na polach airsoftowych. Zasada działania tego pistoletu jest taka sama, jak sprężynowego, jednak sprężyny nie naciąga siła ludzkich rąk, a specjalny silnik. Te modele charakteryzują się szybkimi strzałami, jak również dużym zasięgiem.

– custom gun airsoft – jest to ASG, które zbudowane na bazie prawdziwych części od prawdziwych pistoletów. Dlatego też na ten rodzaj repliki należy mieć zezwolenie.

Poza ostatnim rodzajem replik te poprzednie produkowane są na bazie tworzyw sztucznych, jak również metali. Jeżeli przyjrzymy się replikom może okazać się, że w niektórych odnajdziemy również drewniane części.

ASG, to coś dla miłośników broni i militariów.

Wielu z nas ASG może mylić z paintballem. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to to samo. Jak się okazuje ASG jest o wiele tańsze niż karabiny paintballowe, którymi strzelamy do siebie kulkami z farbą. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem strzelectwa, to z pewnością należy zaproponować mu ASG.

Read Full Article

Jak się okazuje broń występowała już w czasach prehistorycznych. Wiadomo, że z czasem była ona coraz bardziej rozwijana, jednak na samym początku bronią był zwykły kamień.

W prehistorii broń nie była tak wymyślna jak w czasach teraźniejszych. Do najczęściej wykorzystywanych należały:

  • Kamień – służył jako narzędzie obronne przed zwierzyną. Człowiek rzucał nimi w swój cel, tak aby zranić i zabić. Człowiek żył w prymitywnych warunkach pracy. Wymusiły one na człowieku wykorzystywanie do obrony tego co dała natura. Nie potrafił organizować sobie pracy. Środowisko całkowicie zdominowało człowieka, bo proces pracy przebiegał w warunkach środowiska naturalnego lub w prymitywnych schronieniach. Człowiek bał się przyrody. Żył nieświadomy jej możliwości. Dlatego broń, którą wykorzystywał do obrony również była prymitywna.

  • Dzida jest to broń drzewcowa używana przez człowieka do walki na odległość i do starcia na bliższym dystansie. Broń uniwersalna – pomocna w samoobronie jak i przy polowaniu. Rzut dzidą nie był łatwy, szczególnie że ówcześnie nie robiono stuprocentowo symetrycznych dzid. Przed rzutem, człowiek musiał ją dobrze wyważyć w ręku. W przeciwnym razie uderzał w cel bokiem a nie grotem. Człowiek produkował ją sam, łącząc kij z kamieniem. Nie było żadnej organizacji warunków pracy

  • Oszczep – była to broń drzewcowa służąca głównie do rzucania. służył jako narzędzie do samoobrony i do polowań na dzikie zwierzęta. Człowiek tworzył oszczep z prostego, wydłużonego pręta drewnianego, ostrzył jego koniec za pomocą odłamka krzemienia i opalał w celu zwiększenia twardości, co czyniło broń bardziej skuteczną.

  • Proca broń o potężnym zasięgu i dużej sile rażenia; składała się ze sznurka i kawałka skóry umieszczonego pośrodku jego długości, który był swego rodzaju miseczką na pocisk, nie był on jednak konieczny a tylko ułatwiał ciskanie pociskiem, ponieważ zapobiegał jego przemieszczaniu. Człowiek potrafi sam zbudować procę, a co za tym idzie zorganizować prymitywny proces wytwórczy. Za pomocą swojej pracy osiąga powstanie wyrobu jednostkowego.

Jak widać powyżej nawet ludzie w starożytności starali się ulepszać swoją broń tak, aby nie tylko wspomagać się nią podczas polowania, ale również bronić się przed dziką zwierzyną i innymi plemionami. Broń wraz z rozwojem cywilizacji również się rozwijała, dzięki czemu człowiek miał możliwość lepszego życia.

W starożytności ludzie posługiwali się łukiem. Łuk – jest rodzajem sprężyny, która gromadzi, a potem gwałtownie wyzwala energię. Dokonuje się tego za pomocą cięciwy, naciąganej ręką łucznika. Do czasu wynalezienia i udoskonalenia broni palnej, to proste urządzenie było najlepszym rozwiązaniem, pod względem zasięgu, celności i szybkostrzelności. W starożytności zaczęto tworzyć nieskomplikowane systemy organizacji pracy, metody kierowania. Ludzie w starożytności musieli opanować pewne powtarzające się metody pracy. Podział zadań był ściśle określony, działania wyspecjalizowane, metody pracy podporządkowane celom panujących, właścicieli. Cele nie były ujawniane kierownictwu niższych szczebli.

Read Full Article

Sposobów spędzania wolnego czasu może być bardzo dużo. Jedni preferują spokojny odpoczynek, inni aktywną rekreację. Do tych drugich zaliczają się amatorzy polowań i strzelania rekreacyjnego. Na pewno strzelby, czyli popularny rodzaj broni, sprawdzają się w tego typu sytuacjach. Są one przeznaczone przede wszystkim właśnie dla myśliwych, dla osób biorących udział w różnych polowaniach. Strzelby są przeznaczone głównie od tego użytku. Ten rodzaj broni palnej jest rozpowszechniany szczególnie w Stanach Zjednoczonych, choć także wśród europejskich amatorów polowań zyskuje sobie coraz większą popularność. Dlatego strzelby jest to dość powszechnie stosowany rodzaj broni. Mogą, być różne rodzaje strzelb. Każdy amator polowań, czy to początkujący, czy już zaprawiony w bojach, na pewno może znaleźć dla siebie bez problemu odpowiedni rodzaj strzelby. Trzeba pamiętać, by wybierać ją zgodnie ze swoimi możliwościami, z tym, jakie mamy w obiec niej plany i oczekiwania. Dzięki temu można uniknąć tego typu stacji, że wybieramy strzelbę, która nie będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom i która nie będzie nam służyć jak należy. Dlatego tutaj konieczne staje się dobranie takiej broni, która będzie na te nasze oczekiwania idealnie odpowiadała. Dlatego strzelby, które są powszechnie dostępne w sklepach, należy wnikliwe przed takim planowanym zakupem obejrzeć. Należy zapytać sprzedawcę, czym charakteryzuje się tego typu broń, jakie może mieć zastosowania. Na pewno jest to rodzaj broni, która jest powszechnie stosowana nie tylko w czasie polowań, ale też do odstraszania szkodników z terenu posesji, do straszenie niepowołanych osób, które wdzierają się na teren. Poza tym może służyć w celach czysto rekreacyjnych, do strzelenia do celu. Zawsze przed użyciem strzelby, czy to na otwartym terenie, czy też w lesie, należy dokładnie rozpoznać teren, upewnić się, że strzelamy do zwierzęcia, że nie ma w pobliżu innych osób, które mogłyby być zagrożone postrzałem. Dlatego tak ważne jest, by do używania strzelby zawsze podchodzić uważnie i odpowiedzialnie, gdyż dzięki temu na pewno można uniknąć wielu poważnych zagrożeń, które byłyby nieuniknione w sytuacji, gdyby się okazało, że ktoś się znajduje w pobliżu. Dlatego zakup strzelby to taka duża odpowiedzialność. Nie można użytkować strzelby na takim terenie, na którym występuje ryzyko, że ktoś może zostać przypadkowo postrzelony, ten łatwo dostępny rodzaj broni wymaga więc na pewno odpowiedzialności. Dlatego ten rodzaj broni, jak każdy inny – musi być użytkowany w odpowiednich warunkach, przez osoby odpowiedzialnie, potrafiące się nią posługiwać, inaczej użycie borni tego typu może mieć katastrofalne skutki. Tutaj więc szczególnie liczy się to, czy potrafimy w odpowiedni sposób do tego podchodzić i czy możemy używać tego typu broń i, czy mamy ku temu warunki – to doskonały sposób na dopełnienie rekreacji, ale może być używana tylko na bezpiecznym terenie, dlatego warto o to w sposób szczególny zadbać.

Read Full Article