Praca w policji dla kobiet

O przyjęcie do policji z roku na rok ubiega się coraz więcej kobiet. Ich motywacje są różne. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że ten rodzaj pracy daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, co przy niestabilnych warunkach na rynku ma niebagatelne znaczenie. Czy łatwo jest się dostać do służby? Okazuje się, że nie. Potencjalna kandydatka jest oceniana na podstawie takich samych kryteriów co jej koledzy. Żeby rozpocząć pracę przyszła policjantka musi przejść przez wieloetapowy system rekrutacji.

Kobiety w policji – wymagania formalne

Nie każdy może ubiegać się o posadę w policji. Żeby mieć szanse na przyjęcie należy posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Preferowane jest natomiast wykształcenie wyższe. Można za nie dostać nawet osiem punktów w systemie rekrutacji. Jeszcze większe szanse mają osoby posiadające tytuł ratownika medycznego, instruktora nurkowania, instruktora sztuk walki lub strzelectwa sportowego. Potencjalni kandydaci do policji powinni posiadać także ważne prawo jazdy. Niezwykle istotną kwestią jest niekaralność. Osoby, które chcą ubiegać się o posadę w policji nie mogą być karane. Spełnienie tych kryteriów oznacza szanse na udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Test psychologiczny dla kandydatów do policji

Zarówno przyszli policjanci, jak i przyszłe policjantki muszą przejść przez testy psychologiczne. Ich zadaniem jest stwierdzenie, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy w zawodzie. Praca policjanta jest niezwykle wymagająca, dlatego do jej podjęcia są potrzebne określone kompetencje psychiczne. Policjant powinien być całkowicie zrównoważony psychicznie, a także w bardzo dużym stopniu odporny na stres, którego w tym zawodzie nie brakuje. Pomyślnie zdany test kompetencji psychologicznych jest niezbędny do ubiegania się o posadę policjanta.

Test wiedzy dla przyszłych funkcjonariuszy policji

Każdy kandydat na stanowisko policjanta musi pozytywnie przejść test wiedzy. Ma on postać testu zawierającego czterdzieści pytań. Będą one dotyczyły funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także bezpieczeństwa publicznego. Można przygotować się do testu wykorzystując przykładowe pytania, które znajdują się w sieci. Test należy do łatwiejszych etapów postępowania rekrutacyjnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą mogą myśleć o przystąpieniu do naprawdę wymagającego egzaminu – testu sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej – tor przeszkód

Egzamin ze sprawności fizycznej jest prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza dla kobiet, które starają się o przyjęcie do policji. Muszą one przejść taki sam egzamin sprawnościowy jak ich koledzy. Ma on postać toru przeszkód. Należy przejść go w określonym czasie, co sprawia wiele problemów kobietom, które z natury są mniej wytrzymałe niż mężczyźni. Osoby, które za pierwszym razem nie przejdą testu sprawnościowego nadal mają szansę na rekrutację. Muszą one jednak wyrazić gotowość do przystąpienia do egzaminu w późniejszym terminie. Kandydatka, która uzyska wymaganą ilość punktów może liczyć na rozpoczęcie pracy w charakterze policjantki.

You might also like

Dodaj komentarz