Pistolet – broń nowożytna

Pistoletodlewano je z brązu. Stosowano kule kamienne, dość szybko wyparte przez ołowiane, a potem żelazne. W ciągu XIV i XV wieku doszło do zróżnicowania dział. W lufie pistoletu wyróżniły się części: wylotowa i denna, zawierająca komorę prochową. Stale ulepszano formę kanału wylotu i zapłonu. Nie chodziło jednak o zwiększenie skuteczności bojowej, lecz o życie obsługujących armaty. Przy wadliwej konstrukcji każde odpalenie groziło rozerwaniem lufy, nie mówiąc o niebezpieczeństwie zbyt silnego odrzutu. W ciągu XIV i XV wieku doszło do zróżnicowania dział. W lufie wyróżniły się części: wylotowa i denna, zawierająca komorę prochową. Stale ulepszano formę kanału wylotu i zapłonu. Nie chodziło jednak o zwiększenie skuteczności bojowej, lecz o życie obsługujących armaty.

Pistolety maszynowe charakteryzuje się kilko­ma oryginalnymi rozwiązaniami kon­strukcyjnymi, w tym amunicją. Zasto­sowano w nim bowiem nowy nabój pi­stoletowy kalibru 5,7×28 mm o więk­szej przebijalności, zdolności rażenia siły żywej i znacznie bardziej płaskim torze lotu niż pociski pistoletowe, np. naboju 9×19 mm Parabellum. Począt­kowo w pistolecie używano nabojów z pociskiem SS90 (ze stożkowym wierzchoł­kiem, płaszczem tombakowym i rdze­niem plastikowym), a także nabojów z pociskami: smugo­wym, treningo­wym (o zmniej­szonym za­sięgu), pod-kalibrowy m (o zwiększonej prędkości i zasię­gu sku­tecznym do 250 m).

Pistolet maszynowy może być użytkowany przez strzelców prawo-i leworęcznych bez przekładania czę­ści, gdyż symetrycznie rozmieszczo­no popychacze przeładowania zamka oraz przyciski zatrzasku magazynka

Pistolet to produkcja masowa; Stanowiska pracy bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane.

I połowa XX wieku – człowiek współpracujący z maszynami – traktowany jako jednakowo ważny

II połowa XX wieku-człowiek kształtuje, projektuje, realizuje proces pracy, jest najważniejszy w procesie pracy.

Na przełomie XIX i XX w., gdy zaczęto produkować masowo i gdy pojawiły się trudności związane ze specyfiką takiej produkcji rozwijać się zaczęło organizowanie warunków pracy na zasadach naukowych. W czasach współczesnych termin „ekologia” i wszystkie jego pochodne mają bardzo szerokie i powszechne zastosowanie, począwszy od pierwotnego znaczenia tj. badania związków i zależności w przyrodzie, poprzez ochronę środowiska na działalności rolniczej, społecznej – służy ona do określania wszelkiego rodzaju aktywności ludzkiej mającej swe źródła w ekologii, lub nawiązującej do kwestii ekologicznych.

Pistolety można podzielić na wiele rodzajów. Jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, to oczywiście mamy pistolety na ostrą amunicję, które służą nam do strzelania, ale są również pistoletu na wodę, pistolety lakiernicze itp.

Jeżeli chodzi o pistolety, których używamy do strzelania, to możemy wyróżnić:

– pistolety jednostrzałowe;

– pistolety wielolufowe;

– pistolety powtarzalne;

– pistolety samopowtarzalne;

– pistolety automatyczne;

– pistolety automatyczne.

Jak widać można wyróżnić wiele rodzajów pistoletów. Wielu z nas ten podział nic nie mówi, jednak dla wielbicieli militariów będą one z pewnością nie lada gratką.

You might also like

Dodaj komentarz