Wojny – dlaczego są prowadzone?

W historii naszej cywilizacji konflikty odgrywały rolę kluczową. Można powiedzieć, że na kanwie konfliktu powstał cały nasz dzisiejszy świat, w którym dane jest nam żyć. Wynika to z faktu, że ludzie nie zawsze mogą się ze sobą dogadać. Zawsze pojawi się jakaś kość niezgody, która wskrzesi iskrę i trafi w słaby punkt jednej czy drugiej strony. Wówczas już żadne rozmowy nie wchodzą w grę i nie uda się załatwić sprawy polubownie. Wówczas trzeba użyć siły i pokazać kto ma racje. Oczywiście historia pokazuje, że wojny tak na prawdę nie rozwiązują problemów, lecz je mnożą. Jednak, jak wszyscy wiemy, historia lubi się powtarzać a ludzkość nie zmądrzała nawet o jotę przez te wszystkie tysiąclecia i cały czas bijemy się nawzajem.

Przyczyny wojen były różnorakie, w zależności od tego na jakim etapie jest czy była nasza cywilizacja. Pierwotne wspólnoty, zanim narodziła się państwowość, walczyły ze sobą przede wszystkim o terytorium oraz przestrzeń życiową czyli tereny gdzie mogliby się osiedlić, polować i zakładać rodziny. Wówczas wojny miały zatem charakter walki o przetrwanie, gdyż w ówczesnym rozumowaniu siła była głównym kryterium wykazywania wyższości i dominacji.

Gdy powstawały pierwsze wspólnoty i osady, a ludzkość zaczęła prowadzić nieco bardziej osiadły tryb życia, nie było konieczności walki o terytorium. Pojawiła się jednak chęć władzy i bogactwa, a najprostszym sposobem zdobycia obydwu są najazdy i podboje innych osad czy ludów. Taka tendencja utrzymywała się dość długo, w szczególności kiedy powstawały pierwsze państwa. Przywódcy chcieli wyszarpnąć dla siebie i swoich poddanych możliwie jak największy kawałek ziemi, bogaty w żyzne gleby i surowce potrzebne do dalszego rozwoju.

Kolejnym etapem zatem, poza potrzebą zwiększania wpływów i władzy, była gospodarka, a co za tym idzie – pieniądze. Pieniądz od kiedy pojawił się ogólnym obrocie, zawładnął ludzkimi umysłami i chciwość pchała ich do popełniania różnych czynów, ale przede wszystkim prowadzenia wojen. Podbijając bowiem bogaty kraj, automatycznie wpływy do budżetów rosły. A to co cieszyło wielu władców.

Oczywiście tam gdzie duże pieniądze, tam także wielka polityka. Względy polityczne, bardzo często były powodem podejmowania działań wojennych. Gry polityczne i wojny stały się niemalże nierozłącznym duetem przez wiele stuleci i tak prawdę taka sytuacja panuje do dziś. Zajęcie strategicznych terenów, odbicie prawowitych ziem czy przejęcie kopalń i fabryk nieraz były zaczątkiem do podejmowania działań wojennych.

Na koniec warto zaznaczyć, że wiele krwi przelano także wskutek wojen religijnych. Na świecie na przestrzeni lat powstało wiele różnych wierzeń, które nie zawsze kierowały się jednakowymi postulatami. Wojny pod pretekstem krzewienia tej „właściwej” wiary targały ludzkością od początku jej istnienia. Ostatnie wydarzenia i zamachy terrorystyczne, które także odbywają się na w różnych częściach świata wskazują, że idea wojen religijnych nadal jest żywa we współczesnym społeczeństwie. Nawet w dzisiejszym świecie religia odgrywa dla wielu ludzi na tyle ważną rolę, że uciekają się do działań zbrojnych.

You might also like

Dodaj komentarz