Konflikt i jego podział

Definicja konfliktu

Konflikt może pojawić się nawet w idealnie działających organizacjach, które nigdy nie narzekały na żadne problemy. Kiedy możemy mówić o tym zjawisku? W momencie, kiedy dwie, albo więcej stron chcą innego załatwienia jednej sprawy. Niezgodne cele generują konflikty. Jak można zauważyć w rzeczywistym świecie nie potrzeba realnego problemu do rozwiązania, aby powstał konflikt. Wielu ludzi generuje go, kiedy myśli, że druga strona jest do nich wrogo nastawiona.

W wielu książkach odnajdziemy definicję, która mówi, że konflikt powstaje, kiedy dwie strony mają sprzeczne albo konkurencyjne interesy. Kiedy przyjrzymy się temu bliżej okaże się, że niezgodność interesów nie załatwia definicji. Należy jeszcze do niego dodać przekonania stron, pełnione w organizacji role, jak również stan emocjonalny konfliktowych osób. Wówczas mamy pełen obraz konfliktu.

Dzisiejsze czasy sprawiają, że pojęcie konfliktu urosło do ogromnych rozmiarów. Pojawia się już nie tylko w organizacjach, ale również na całym świecie. Traktowany jest jako niepotrzebny i szkodliwy dla społeczeństwa, jednak nikt tak naprawdę nie wie, jak ma sobie z nim poradzić. Negatywne emocje sprawiają, że nie tylko zespoły w organizacji, ale również państwa na całym świecie przestają się ze sobą integrować, a co za tym idzie – powstają wojny, w których niepotrzebnie ginie mnóstwo ludzi. Jak widać każdy konflikt generuje złe emocje, które przenoszą się z osób bezpośrednio zamieszanych w niego na inne, które są w konflikt zamieszane pośrednio, albo wcale.

Jak się okazuje konflikt może mieć również pozytywne strony. Wielu uczonych uważa, że kiedy w organizacji pojawia się konflikt, wówczas wskazuje to na to, że ona się rozwija, a jednostki w niej pracujące zostały pobudzone do działania, co dobrze wpływa na całość organizacji.

Podział konfliktów

Kiedy przyjrzymy się bliżej definicji konfliktu dojdziemy do wniosku, że nie można tego słowa zamknąć w jednym rodzaju. Do takiego wniosku doszli również uczeni, którzy podzielili konflikt na różne rodzaje. I tak do najczęściej podział przedstawia się następująco:

  • Konflikty emocjonalne

  • Konflikty rzeczowe

Te pierwsze powstają w momencie, kiedy pojawią się stany frustracyjne, a co za tym idzie związane z nimi napięcia emocjonalne w starciu człowiek-człowiek. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z takim konfliktem jest po prostu nie wywoływanie go.

Konflikty rzeczowe nie dotyczą ludzi, a spraw – generalnie ich rozwiązywania. Rzecz sporu jest bardzo łatwo ustalić, zaś jego rozwiązanie to korekta pierwszego rozwiązania.

Inny podział konfliktów, jaki zastosowano to podział ze względu na jego zasięg. W związku z tym można wyróżnić:

– konflikt pomiędzy jednostkami

– konflikt pomiędzy grupami pracowniczymi

– konflikt pomiędzy dwoma osobami.

Jak widać powyżej jedno zjawisko ma kilka definicji i podziałów. Co ważne, kiedy chcemy rozwiązać jakiś konflikt, musimy go przyporządkować do danej grupy. Wówczas łatwiej nam będzie odnaleźć rozwiązanie, dzięki czemu będziemy mieć nie tylko spokój w firmie, ale również spokój wewnętrzny.

You might also like

Dodaj komentarz