Wydatki na wojsko i służby

Służby mundurowe i inne specjalne służby bezpieczeństwa, powołane przez rząd i inne stosowne organy do pilnowania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie, niejednokrotnie muszą także działać w odpowiedzi na konkretne zagrożenie międzynarodowe. Dzisiaj, w dobie wielkiej globalizacji, niejednokrotnie państwo czy dane miasto, staje się świadkiem brutalnego ataku będącego częścią chociażby globalnego terroryzmu. Służby powołane do tej pory wyłącznie do pilnowania porządku publicznego i ładu społecznego czy funkcjonowania obywateli w zgodzie z prawem państwa, muszą dzisiaj niejednokrotnie działać w odpowiedzi na takie międzynarodowe zagrożenia. A to stawia je przed koniecznością stałego rozwijania własnych metod operacyjnych i strategii śledczych. Przejmowanie informacji i skuteczne inwigilowanie środowiska przestępczego czy terrorystycznego w XXI wieku wymaga nie tylko klasycznych metod operacyjnych, ale też umiejętnego zastosowania nowoczesnych narzędzi, głównie w wirtualnej przestrzeni, gdzie coraz częściej planowane i organizowane są ataki czy zamachy.

Nie trudno wyobrazić sobie także sytuacje, w których to elementy infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa państwa, jak tamy i systemy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektrownie czy oczyszczalnie wody – mogą zostać zaatakowane z zewnątrz. Coraz rzadziej ryzykiem jest klasyczny atak polegający na wniesieniu jakiegoś niebezpiecznego ładunku na teren takiego wielkiego kompleksu czy zdetonowanie bomby. Poważniejsze staje się zagrożenie cyberatakami, ponieważ praktycznie każda wielka konstrukcja budowlana jak elektrownia czy tama, posiada własne automatyczne systemy teleinformatyczne. To Internet i programy komputerowe zarządzają przez większość czasu poszczególnymi procesami, mającymi wpływ na bezpieczeństwo i życie tysięcy lub milionów osób w całym regionie. Dokonanie sprawnego cyberataku na taki obiekt i wyłączenie pewnych zabezpieczeń czy przesterowanie procedury w taki sposób, aby uszkodzić cały kompleks – jest bardzo poważnym zagrożeniem w XXI wieku. Niewątpliwie więc służby specjalne i inne organy bezpieczeństwa państwa muszą robić wszystko, aby posiadać jak najlepszych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po swojej stronie – co oznacza wzrost wydatków na służby mundurowe, specjalne i wojsko.

Wzrost wydatków na wojsko jest przez społeczeństwo liberalnej demokracji akceptowany tylko i wyłącznie w przypadku niepodważalnego zagrożenia międzynarodowego. W okresie wielkiego pokoju i licznych sojuszy demokratycznych, nie ma większego sensu inwestowanie kolosalnych środków w armię. Ostatnie dekady w Unii Europejskiej to właśnie takie złudne przekonanie o bezpieczeństwie gwarantowanym licznymi sojuszami dyplomatycznymi i w momencie, gdy potęgi jak Francja i Niemcy kompletnie nie interesowały się rozwojem własnej armii, Rosja z roku na rok wydatki budżetowe na wojsko pomnażała. Dzisiaj, w dobie oczywistych napięć i konfliktów z rosyjskimi mniej lub bardziej formalnie występującymi oddziałami, takie wydatki na wojskowość są nie tylko zrozumiałe, ale coraz częściej wymagane przez opinię publiczną. W ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce nikt nie podważał konieczności zwiększenia progu finansowania polskiej armii z budżetu krajowego do wysokości dwóch procent PKB.

You might also like

Dodaj komentarz