Wojna – czy obecnie występuje takie zagrożenie

Obecnie wiele wskazuje na to, że czasy pokoju na świecie zbliżają się ku końcowi. Oczywiście zawsze toczą się jakieś wojny, nigdy nie było tak, że w jakimś zakątku świata nie była toczona wojna. Jednak zagrożenie globalną wojną raczej nie występowało w ostatnich dziesięcioleciach. Po drugiej wojnie światowej nie było takich obaw, że wystąpi kolejna wojna światowa. Choć oczywiście występowały mniejsze i większe konflikty na całym świecie. Jednak zagrożenie, jakie niesie wojna, nie było wyczuwane przez Europejczyków. Teraz to się powoli zmienia, gdyż następują zmiany w Europie. Są dwa zagrożenia, które mogą się przerodzić w wojnę. Na pewno zagrożenie nową falą emigracji z krajów arabskich – jest to realne zagrożenie konfliktami. Występują one już też w wielu krajach zachodnich, w których jest wielu imigrantów z krajów arabskich oraz z Afryki. Ze względu na toczące się w tamtych rejonach świata konflikty i wojny, coraz więcej osób z terenów zagrożonych przybywa do Europy. Tymczasem karej europejskie nie mogą już przyjmować więcej uchodźców, tym bardziej, że siłą rzeczy osoby te trafią najpierw do krajów Europy południowej – szczególnie do Włoch i Grecji, które same teraz przeżywają kryzys i nie są gotowe na zajmowanie się problemami tych osób. W dodatku dochodzą do tego problemy logistyczne, problemy z zakwaterowaniem, z koniecznością ratowania tych ludzi z łodzi, wiele osób się topi, trzeba im pomagać itd. to wszystko kosztuje, osoby, które zdołają się przedostać na brzeg, też muszą mieszkać w jakichś warunkach i ten obowiązek spada na kraj, do którego się dostali. Wojna może niestety wystąpić, jeśli tych osób będzie coraz więcej i będą mieć coraz większe wymagania, gdyż te osoby są nastawione na to, że Europa, mimo zupełnie innego systemu wartości i innej kultury, tradycji, ma im pomóc w przetrwaniu i umożliwić przebywanie na tym terenie, dostarczając środków do życia. Niestety większość emigrantów nie chce, nie ma zamiaru się dostosowywać do warunków panujących w krajach, do których się wybierają. Tymczasem to rodzi konflikty. Wojna na tym tle to raczej tylko kwestia czasu, dlatego Europa Zachodnia, kraje najbardziej interesujące dla imigrantów z biednych krajów, będzie się musiała zmierzyć z tym problemem. Tym bardziej, że występują jeszcze inne różnice kulturowe – w Europie od lat obserwuje się spadek liczby urodzeń, rodziny bezdzietne lub też małżeństwa posiadające najwyżej jedno dziecko dominują. To oznacza, że Europa będzie się wyludniać, ale tę lukę wypełnia imigranci, którzy po przyjeździe do Europy – chętnie zakładają w tych nowych, idealnych dla nich warunkach wielodzietne rodziny. Dlatego już teraz w takich krajach jak Niemcy czy Francja widać gwałtowny wzrost urodzeń dzieci imigrantów, które będą po prostu dominować w tych krajach za parę lat. Wojna więc będzie dla Europejczyków skazana na niepowodzenie. Tak więc jeśli nie podejmie się w tym celu działań, wojna może wystąpić. To poważny problem dla Europy, z którym trzeba sobie będzie poradzić, gdyż on narasta.

You might also like

Dodaj komentarz