Bój – zagrożenia we współczesnym świecie

Zagrożenie wojną we współczesnym świecie nadal występuje. Dlatego nie ma co się zastanawiać, że wojna, bój, to już są zapomniane pojęcia. Obecnie wojny także się toczą, w różnych krajach na świecie. Także Europa nie jest od nich wolna i nie może być pewności, że zagrożenie wojną nie będzie też tutaj występować nadal. Obecnie konflikty zbrojne są prowadzone chociażby na terenie Ukrainy. To pokazuje, ze tak naprawdę zagrożenie wojną, nawet w Europie, nie jest tylko wymysłem. Może się okazać, że wojna ta będzie mieć negatywne skutki na przyszłość, i bardziej się rozwinie. Bój w dzisiejszym wydaniu wygada jednak inaczej. Obecnie prowadzone są wojny w krajach Bliskiego wschodu. Nie rzutują one jednak na to, co dzieje się na całym świecie. Europa właściwe nie ma styczności z wojną, oprócz wspomnianego tutaj konfliktu na Ukrainie, który także nie ma większego wpływu na życie ludności cywilnej. Współczesne oblicze wojny jest więc inne, niż to było dawniej. Dawniejsza wojna wiązała się choćby z przymusowym poborem do wojska. Obecnie wiele krajów. Tym również polska, odchodzi od tego typu zadań. Obecnie nie ma już obowiązkowej służby wojskowej, co pokazuje , że tendencja jest taka, by żołnierzy było mniej, lecz by byli profesjonalni, lepiej wyszkoleni. Dlatego inwestuje się nie w ich ilość, ale w jakość, w przygotowania, w sprzęt. Dlatego bój w takim współczesnym wydaniu wyglądałby zupełnie inaczej, niż dawniej. Trzeba przyznać, że wojna w we współczesnym świecie mogłaby być prowadzona w taki sposób, że ludność cywilna w ogóle nie miałaby styczności z działaniami wojennymi. Tak wełnie wygada modernizacja armii, w tym kierunku to idzie. Wiele się inwestuje w nowoczesne technologie. Trzeba przyznać, że działania wojska w tym zakresie, są potem niekiedy wykorzystane w cywilnym życiu. Wojskowi inżynierowie stosują nowe technologie. Ulepszenia, które mogą być wykorzystywane także nie tylko w armii, w czasie wojny, nowe systemy łączności, uproszczenia, lepsza komunikacja – to wszystko jest podstawa nowoczesnej wojny. Bój w danym wydaniu odchodzi już do lamusa. Obecnie stawia się na jakość sprzętu, precyzję, na to, by było jak najmniej ofiar w śród cywilów. Dlatego współczesna wojna, wojna w przyszłości – gdyż niestety pewnie wojen nie da się unikać – będzie wyglądać zupełnie inaczej, niż miało to miejsce do tej pory. Armia niby jest konserwatywna, a jednak wprowadza szereg unowocześnień. Dlatego bój w takim nowym wydaniu będzie na pewno mniej bezpośredni, mniej będzie kładziony nacisk na bezpośrednie starcia między żołnierzami, bardziej się będzie liczyć technika, precyzja, sprzęt. To będzie specyfika nowoczesnych wojen w przyszłości. Bój będzie więc wyglądać inaczej. Oczywiście najlepiej by było, gdyby wojen nie było w ogóle. Bój powinien więc odejść do przeszłości. Jednak jak widomo – wojny zawsze były więc i będą w przyszłości, tyle że będą mieć inny wymiar i inny charakter. Na przestrzeni dziejów zmieniało się to dość intensywnie i nadal tak będzie, to się na pewno nie zmieni.

You might also like

Dodaj komentarz