Ostatnie artykuły

Warto przeczytać

Wydania specjalne

Ostatnie lata to w Polsce bardzo podgrzana debata publiczna na temat bezpieczeństwa kraju. Oczywiście sporo z tych dyskusji zapoczątkowano tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej prezydenckiej, ponieważ to jedno z najważniejszych ustrojowych obowiązków nadawanych Prezydentowi przez Naród i wyrażonych w Konstytucji – pełnienie zwierzchnictwa nad Armią. Zadania Armii to oczywiście w pierwszej kolejności dbanie…